Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Τομέας Ηλεκτρονικών - 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ 1210 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 1210 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:
- βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στεροφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας....)
- εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εκγατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης
- σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως
- σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
- σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού της ειδικότητας περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:
- αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελλούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας
- ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους
- τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών
- μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος
-συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου