Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Τομέας Δομικών - 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Δημητρούλιας Σπυρίδων
Δουλτσίνος Δημήτριος
Λογοθέτη Αποστολία
Ξυπνητού Μαρίνα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να εργαστεί ως:
Τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού.
Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
Εκτιμητής κόστους.
Σχεδιαστής.
Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.
Εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να:
Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου -- περιοχής.
Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.
Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

http://www.mysep.gr/?p=15075

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου